De kosten van ons zomerkamp

We proberen de kosten voor ons kamp altijd zo laag mogelijk te houden. Dankzij vele schenkingen en subsidies die wij ontvangen lukt het ons om voor weinig geld een heel leuk zomerkamp te organiseren. Daarnaast is Hét Vakantiekamp 100% een vrijwilligersorganisatie.

De kosten voor kamp 2021 bedragen €125,- per kind. Dit is voor een volledige week, inclusief de reis van en naar het kamphuis met de bus, alle maaltijden, overnachtingen, een dagje thuis, zwemmen, etc. Het kampgeld dient uiterlijk 2 weken na aanmelding betaald te zijn om uw aanmelding definitief te maken. Het kampgeld kunt u overmaken naar rekening: NL17 INGB 0000 1245 53 t.n.v. Kampcommissie E.L.J.R. te Delft.

Als uw kinderen door de hoogte van het bedrag niet mee kunnen, zoeken wij graag naar een oplossing. U kunt hierover contact opnemen met hetvakantiek@gmail.com

Sponsoren